ddkultur2020

Kulturelt venskabsår mellem Danmark og Tyskland i 2020

Danmark og Tyskland deler mange centrale kerneværdier, ikke mindst hvad angår demokratiforståelse, ytrings- og religionsfrihed samt mindretalsbeskyttelse. Med afsæt i de dybe historiske bånd mellem Danmark og Tyskland skal Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår i 2020 videreudvikle og intensivere det allerede gode samarbejde mellem vores to lande, og sætte et internationalt eksempel for fredelig og fremadskuende sameksistens i det 21. århundrede. 

Du kan læse mere under:

Grundfortællingen om Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020

Fakta om Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020 

Store begivenheder under Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020

Udover kulturudveksling inden for de enkelte kunstgenrer i henholdsvis Tyskland og Danmark, samarbejder den Danske Ambassade i Tyskland, den Tyske Ambassade i Danmark, Goethe-Institut Dänemark og Slots- og Kulturstyrelsen om en række fælles kulturaktiviteter under Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020. 

Se alle kulturaktiviteterne i 2020

Grundfortælling om forholdet mellem Danmark og Tyskland

Danmark og Tyskland er både nabolande og tætte partnere – politisk, historisk, økonomisk og kulturelt. Begge lande har i årtier været medlemmer af EU, og sammen står vi overfor helt nye udfordringer i den verden, vi lever i. For at understrege dette stærke fællesskab lanceres et officielt kulturelt venskabsår mellem vore to lande i 2020, som er initieret på regeringsniveau i både Danmark og Tyskland.

Kulturudveksling er fundamentet for gode dansk-tyske relationer

Traditionen for gensidig udveksling landene imellem har gennem århundreder været stærk. Idéer, udviklinger og strømninger har præget kulturlivet og samfundets udvikling i begge lande. Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020 er derfor en vigtig anledning til at genopdage vore to landes og befolkningers vej henover historiske udfordringer til nutidens gode naboskab, og til sammen at forme fremtiden. 

Mange af de centrale kerneværdier og den fælles historie, som i dag udgør fundamentet for de gode dansk-tyske relationer, bunder ikke mindst i den kulturelle udveksling, der har udspillet sig i grænseregionen. Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020 rummer således også en markering af 100-året for folkeafstemningen i det dansk-tyske grænseland og den vedvarende demokratiske løsning af grænsespørgsmålet. Dermed skal venskabsåret både skabe opmærksomhed om grænseregionen som et historisk flot eksempel på godt naboskab, og invitere til en målrettet videreudvikling og udvidelse af samarbejdet bredt set i vores to landes øvrige regioner og resten af verden.

Opprioritering af kunst og kultur

Det vil ske gennem en intensivering af kulturudvekslingen mellem vores to lande og en opprioritering af kunsten og kulturen, som kan gøre os klogere på de tankesæt, værdier og fælleseuropæiske ideer, der i dag forener os og markerer vores forskelligheder. Samtidig skal Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020 fungere som et konkret grundlag for det fremadrettede samarbejde mellem vores lande.  Gennem udstillinger, koncerter, teater, debatter, kunstneriske projekter og platforme samt kulturudveksling og -turisme er Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020 på den ene side et erindringsår til belysning af Danmarks og Tysklands dybe historiske og fælleseuropæiske rødder, der kan minde os om fundamentet for nutidens gode relationer. 

Intensivering af det gode samarbejde

På den anden side og frem for alt skal Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020 intensivere og udvide det gode samarbejde mellem vores to lande, og sætte et internationalt eksempel for fredelig og fremadskuende sameksistens i det 21. århundrede. Ikke mindst inden for det europæiske fællesskab, som i disse år udfordres af en hastig international udvikling, hvor såvel multi- og bilaterale relationer sættes på prøve.

Getty Images

Genforeningen 2020

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Genforeningen markeres ved en række begivenheder i 2020. Formålet med fejringen af Genforeningen 2020 er at styrke bevidstheden om Genforeningens skelsættende politiske og kulturelle betydning for hele det danske samfund og for venskabet til Tyskland. Der er nedsat en statslig styregruppe, et præsidium og et koordinerende sekretariat, der i samarbejde har ansvaret for markeringen. Fejringen af Genforeningen 2020 koordineres med Venskabsåret 2020.

Læs mere om Genforeningen 2020

Getty Images
Getty Images

Danske kulturaktiviteter i Tyskland

Slots- og Kulturstyrelsen

Tyske kulturaktiviteter i Danmark

Goethe-Institut Dänemark

Vil du vide mere?

Close

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På DDkultur anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies til at forbedre dit besøg.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)